ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ O.A. ΕΔΕΣΣΑΣ


Το Δ.Σ. τού σωματείου Ο.Α.Έδεσσας(TENNIS CLUB EDESSA) με απόφαση πού έλαβε στήν συνεδρίαση τής 7-10-2016 καί σε εφαρμογή άρθρου τού ισχύοντος καταστατικού                                                   Συγκαλείσε ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη ,πού θα γίνει τήν Τετάρτη 16-11-2016 στήν αίθουσα τού Δημοτικού Περιπτέρου Καταρρακτών καί ώρα 11.00 π.μ.Τά θέματα τής Ημερήσιας Διάταξης είναι:     1)Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων ετών 2015-2016     2)Παπουσίαση οικονομικού απολογισμού καί ισολογισμού χρήση οικ.ετών 2015-2016     3)Συζήτηση μελών γιά τα πεπραγμένα καί τόν οικ. απολογισμό     4)Εκλογή μελών  νέου  Δ.Σ. καί εξελεγκτικής επιτροπήςΗ Γενική Συνέλευση θά βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/2 πλέον ενός μελών πού έχουν δικαίωμα ψήφου καί πού έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τίς οικονομίκες τους υποχρεώσεις πρός τό σωματείο μέχρι τήν ημερομηνία τής συνόδου τής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα μέ τό καταστατικό.Σε περίπτωση μή επιτέυξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θά επαναληφθεί τήν 16-112016 στόν ίδιο χώρο καί ώρα  19.00Ταμιακώς εντάξει θά είναι τά μέλη πού έχουν καταβάλει έστω καί τήν ημέρα τής Γ ενικής Συνέλευσης τήν συνδρομή τους.Η συνδρομή γιά τό έτος 2016 μέ απόφαση τού Δ.Σ. έχει καθοριστεί στά 30 Ευρώ 


2016-11-11 16:43:54

3o Open Ανδρών-Γυναικών. 25-26 Ιουνίου 2022

2022-06-17 10:19:30
logo_efoa.jpeg

Αγωνιστικό Πρόγραμμα & Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2022

2022-02-11 13:08:25
oae-logo2.jpg

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε3 41ης Εβδομάδας 2021 - Αγόρια – Κορίτσια 12 -16

2021-10-09 14:04:19
logo_efoa-310x165.jpeg

Ενημέρωση της Οικογένειας του Ελληνικού Τένις 16.05.21: Επανεκκίνηση των Ακαδημιών

2021-05-28 20:04:11

Χορηγοί

Νέα από το χώρο του Τέννις

TennisNews.gr Greek Feed

    TennisNews.gr World Feed

      2017©edessatennis.gr
      Κατασκευή - Επιμέλεια: Σάκης Λαμπρίδης